Visszajelzés a gyakornok befejezett munkavégzéséről

Kérem adja meg a gyakornok nevét, akivel kapcsolatban a visszajelzést készíti!

Mi volt a gyakornok szakterülete?

Milyen hosszú ideig tartott a gyakornok foglalkoztatása?

Mik voltak az alkalmazáshoz elvárt szakmai követelmények?

Milyen heti munkaidő beosztásban dolgozott a gyakornok?

A gyakornoki munkavégzés rugalmas vagy határozott munkaidőben, esetleg távmunka keretében valósult-e meg?

Milyen típusú bérezésben részesítették a gyakornokot? (óradíj, hetibér, havibér)

Mennyi volt a gyakornoknak biztosított fizetés teljes összege?

Általánosságban tapasztalható volt-e szakmai fejlődés a gyakornoknál?

Általánosságban tapasztalható volt-e fejlődés egyéb kompetenciákban, soft skillekben a gyakornoknál?

Amennyiben az előző kérdésre a válasza: igen, úgy pontosan melyek voltak ezek a kompetenciák?

Általánosságban sikeres volt-e a gyakornok beilleszkedése a vállalati kultúrába?

Program által biztosított időszak után meghosszabbították-e a gyakornok foglalkoztatását?

ilyen módon támogatja/ösztönzik a gyakornok egyetemi tanulmányainak folytatását?

Megvalósult-e a programban kiírt szakmai tartalom?

Mik voltak a tapasztalatai az iskolaszövetkezettel történő együttműködésben?